วิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น


ตุลาคม 5, 2012 at 10:35 am ใส่ความเห็น

กิจกรรมล่าสุด

สิงหาคม 30, 2012 at 10:20 pm ใส่ความเห็น

พุทธวจน

สิงหาคม 30, 2012 at 10:01 pm ใส่ความเห็น

พิธีมาลาบูชาคุณ


โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย จัดกิจกรรมพิธีมาลาบูชาคุณ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความรักสามัคคี รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

มิถุนายน 30, 2012 at 7:49 am ใส่ความเห็น

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้


ปี พ.ศ.๒๕๕๕ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒๖๐๐ ปี ในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเรียกว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” นับเป็นเวลากว่า ๒๖๐๐ ปี ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา การฉลองพุทธชยันตีฯ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ วันแห่งการตรัสรู้ ซึ่งต่อมาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล นั่นคือ วันวิสาขบูชา และในฐานะที่ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลาง พุทธศาสนาโลก รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศให้ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีฯ อย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นกิจกรรมเฉลิมฉลองนับจากวันมาฆบูชาต่อเนื่องจนถึงวาระครบรอบ

พฤษภาคม 29, 2012 at 10:34 am ใส่ความเห็น

วันอำลาสถาบัน


โรงเรียนบ้านหนองลาดควายจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ อาคารไวยพจนานุสรณ์ โดยมีท่านกำนันประกาศ ธงยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน และขกผู้มีเกี่ยรติ บายศรีผูนแขนให้นักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนกล่าวคำอำลา ผู้อำนวยการโรงเรียให้โอวาทและปัจฉิมนิเทศ  พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน ๓ ทุนๆละ ๘๐๐.- บาท

มีนาคม 29, 2012 at 9:37 am ใส่ความเห็น

ค่ายคุณธรรม๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับโรงเรียนบ้านดงบาก,เหล่สำราญ,ดงมะเอกและหนองลาดควาย จัดอบรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดภูพานอุดมธรร  อ.นาแก จ.นครพนม โดยพระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง รักษาการเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ วิทยาการฝึกอบรม (ชมภาพกิจกรรม)

มีนาคม 28, 2012 at 10:01 pm ใส่ความเห็น

Older Posts Newer Posts


ตารางปฏิบัติงาน

เมษายน 2020
พฤ อา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

สถิติผู้เข้าชม

  • 7,584 ครั้ง

เรื่องล่าสุด